Ние защитаваме правата на потребителите на застрахователни услуги и пострадалите при ПТП, трудова злополука и лекарска небрежност в България и Европа. За постигането на максимални резултати, с нас работи екип от висококвалифицирани адвокати и специалисти в областта на застрахователните правоотношения.

ЕВРОПЕЙСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ЖЕРТВИТЕ НА КАТАСТРОФИ, АВАРИИ И ПРИРОДНИ БЕДСТВИЯ

Дейностите на асоциацията са свързани с предоставяне на консултации на пострадали при катастрофи лица относно законните им права, реда за тяхното упражняване и процедурите за получаване на обезщетения. Асоциацията осъществява взаимодействие с органите на КАТ, местното самоуправление и държавната администрация с оглед повишаване на безопасността на движение и намаляване и предотвратяване на пътнотранспортните произшествия както и изготвяне на предложения за приемане на стандартни процедури и документи, прилагани, използвани и съставяни във връзка с настъпване на ПТП, организиране и участие в инициативи за изготвяне на предложения за актуализиране и промени на законодателството, свързано с организацията на движението по пътищата.

Асоциацията предлага оказване на съдействие на застраховани лица за упражняване на правата им по сключени застрахователни договори, както и за получаване на справедливи застрахователни обезщетения пред застрахователите.

Получете безплатна консултация

ТЕЛЕФОН

ИМЕЙЛ АДРЕС

РАБОТНО ВРЕМЕ

от 9:00 до 17:30

Ние сме на разположение 24 часа!

ЕВРОПЕЙСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ЖЕРТВИТЕ НА КАТАСТРОФИ, АВАРИИ И ПРИРОДНИ БЕДСТВИЯ

ОБАДЕТЕ НИ СЕ ПО ВСЯКО ВРЕМЕ: +359 879 144 424